Innovations in CANCER Treatment พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม

PR-pic-5

Innovations in CANCER Treatment
พิชิตมะเร็งด้วยนวัตกรรม ปีละครั้งกับข้อมูลล่าสุดเรื่องมะเร็ง อนาคตการรักษาและป้องกัน

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 12:00-16:00น. ณ ห้องสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี 50ปี ซ.ศูนย์วิจัย(เพชรบุรีตัดใหม่ 47) กรุงเทพฯ

ชมรมฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโรคมะเร็ง เชิญผู้สนใจสุขภาพ พบกับ รศ.นพ.นรินทร์ วรวุฒิ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ จะมาให้ข้อมูลล่าสุดและความหวังใหม่เรื่องมะเร็ง
– การแพทย์ปัจเจกบุคคล ตรวจยีนก่อนให้ยา
– ยาใหม่เพื่อการรักษาแบบมุ่งเป้า
– อนาคตวัคซีนรักษามะเร็ง
– วิธีเพิ่มจำนวนและความแข็งแรงของเซลล์
– เทคโนโลยีล่าสุดการตรวจหาและป้องกันมะเร็ง
ชมนิทรรศการความรู้ การตรวจหา การรักษา นวัตกรรมการพิชิตมะเร็ง และรับคู่มือดูแลผู้ป่วยฟรี!!!

สำรองที่นั่งได้ที่ โทรศัพท์ 02-664-0078 / 087-670-3254
ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น !!!

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.