ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Banner-ITAP-1

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์

“ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ประกาศผลสำเร็จ “ไอแท๊บ” พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
สนองนโยบายรัฐบาล ช่วย SMEs ไทยในเชิงรุก หวังเติบโตก้าวกระโดด ในปี 2559

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (Innovation and Technology Assistance Program : ITAP) เชิญผู้ประกอบการวิสาหกิจร่วมงาน “ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” ขึ้น ในวันจันทร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นสิ่งจำเป็น SMEs เองก็อยากมีขีดความสามารถการแข่งขันที่สูงขึ้น ภาครัฐจึงจัดตั้ง ITAP เป็นหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือในการพา SMEs ในการพา SMEs เติบโตแบบก้าวกระโดดด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อช่วยให้ขอแนะนำเสมือนเป็นพี่เลี้ยง และพันธมิตรทางธุรกิจ หากธุรกิจสามารถดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทั้งการสร้างนวัตกรรม สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าที่ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆแนะนำ ช่วยเหลือ เสมือนเป็นหน่วย R&D ให้กับองค์กรธุรกิจ ช่วยแนะนำการบริหารโครงการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ก็จะนำไปสู่การลงทุนที่คุ้มค่า เห็นผลแน่นอน และยั่งยืน เปรียบเทียบการลงทุน 1 บาท จะได้ผลตอบแทนกลับคืนถึง 7.5 เท่า

การจัดงาน “ITAP : ปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” มีกิจกรรมหลักภายในงานประกอบด้วย ปาฐกฐาพิเศษในหัวข้อ “Business @ The Speed of Light, Why INNOVATION Must be Addressed” โดยดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การมอบรางวัล “ผู้พิชิตยอดเขานวัตกรรม” แก่บริษัทผู้มีการดำเนินธุรกิจจากการไต่ระดับเทคโนโลยี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมีผู้ได้รับรางวัล คือ บริษัท แดรี่โฮม จำกัด : ผลิตภัณฑ์นมออแกนิค, บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด : ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์, บริษัท เอส.บี.พี. ทิมเบอร์กรุ๊ป : นวัตกรรมงานไม้, บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) : นวัตกรรมพัดลมไอน้ำ, และ บริษัท เอเซีย คอมแพ็ค จำกัด : ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรค ไร้ใยหิน, รวมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการด้านการไต่ระดับเทคโนโลยีและจัดแสดงผลงานของบริษัทผู้รับรางวัล

การจัดงานในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของลูกค้าของ ITAP ที่ไม่ย่อท้อ ค่อยๆ พัฒนาจากวิสาหกิจ ธุรกิจเล็กๆ หรือเทคโนโลยีพื้นฐาน สู่เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้กิจการเติบโตขึ้นมีการส่งออก สามารถเข้าสู่โมเดิร์นเทรดได้ หรือเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ กิจการที่ได้รับรางวัลไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทใหญ่ แต่ก็สามารถพัฒนาเป็นผู้นำและมีนวัตกรรมได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่น ITAP จะเป็นผู้ร่วมเดินไปด้วยกันสู่ยอดเขานวัตกรรม โดยนำเสนอกิจการที่ทำโครงการกับ ITAP แล้วมีพัฒนาการและการเติบโตที่ชัดเจน ITAP ยังคงมุ่งมั่น และเปิดรับที่จะการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน เพื่อปลดล็อคข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

สมัครเข้าร่วมงานออนไลน์ ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย https://onlineregisteritap.eventbrite.com
สอบถามรายละเอียด โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐

**********************************

สอบถามรายละเอียดโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
นางสาวธรินทร์ญา ตามไท ที่ปรึกษา โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๓๐๐ มือถือ ๐๘๙ ๑๔๓ ๙๒๒๕ โทรสาร ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๘๒
email : tharinya.tamthai@nstda.or.th

สื่อมวลชนขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการประชาสัมพันธ์
นางสาวปารณีย์ มีระเกตุ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ ๐ ๘๑ ๔๒๕ ๗๐๑๗ หรือ ๐๙๒ ๕๒๙ ๓๕๑๖
email : pimparanee@gmail.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.