JA Solar จัดหาโมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ให้โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในแอฟริกา

JA Solar Holdings Co., Ltd. (Nasdaq: JASO) ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงชั้นนำของโลก ประกาศว่า บริษัทได้ส่งมอบโมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ขนาด 6.5 เมกะวัตต์ให้แก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศนามิเบีย ทวีปแอฟริกา ซึ่งถือเป็นโครงการแรกในประเทศที่ใช้โมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ และเป็นครั้งแรกที่มีการใช้โมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ของ JA Solar ในโครงการระดับสาธารณูปโภค

โครงการดังกล่าวร่วมกันพัฒนาโดยบริษัท SunEQ GmbH จากเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทในเครือเดียวกับ Suntrace GmbH ที่ปรึกษาด้านพลังงานหมุนเวียนชั้นนำ กับบริษัท GILDEMEISTER energy solutions ผู้นำด้านโซลูชั่นพลังงานใหม่ ซึ่งรับผิดชอบในส่วนของการก่อสร้างโครงการด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ประเทศนามิเบียมีอุณหภูมิสูงและมีรังสีอัลตราไวโอเลตสูง โมดูลที่นำมาใช้ในโครงการนี้จึงต้องผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และ GILDEMEISTER energy solutions ได้ตัดสินใจเลือกโมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ 72 เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงของ JA Solar เพื่อความเสถียรในการผลิตกระแสไฟฟ้า

เมื่อเทียบกับโมดูลทั่วไป โมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ของ JA Solar มีเทคโนโลยีการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดค่าความสูญเสียจากความต้านทาน และเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสไฟฟ้าด้วยการเพิ่มช่องว่างระหว่างเซลล์ ซึ่งส่งผลให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ้น นอกจากนี้ โมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ของ JA Solar ยังมีค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิที่ดีกว่า ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางอุณหภูมิร้อนจัด ขณะเดียวกัน BOM ก็ช่วยยกระดับการต้านทานรังสีอัลตราไวโอเลต คุณสมบัติทั้งหมดนี้ส่งผลให้โมดูลแบบแบ่งครึ่งเซลล์ของ JA Solar ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและมีรังสีอัลตราไวโอเลตสูง

คุณเฉา ป๋อ รองประธานบริษัท JA Solar กล่าวว่า “ในฐานะผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำของโลก เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า รวมถึงช่วยแก้ปัญหาพลังงานทั่วโลก”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.