JobThai จัดคอร์สติวเข้มเรื่องการเตรียมตัวสมัครงานแก่น้องๆ นักศึกษา ภายใต้โครงการ “CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”

IMG_1969

เมื่อเร็วๆนี้ JobThai.com ในฐานะเว็บไซต์หางานอันดับ 1 ของประเทศ ร่วมกับเว็บไซต์ Eduzones และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดคอร์สติวเข้มให้แก่นักศึกษาเรื่องการสร้างความพร้อมให้ตนเองก่อนเข้าสู่โลกการทำงาน อาทิ การเขียนเรซูเม่ เทคนิคการสัมภาษณ์งาน ฯลฯ ภายใต้ชื่อโครงการ “CAREER READY GUIDE เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจากคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai.com และคุณธวัชชัย สุขสีดา ผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzones ที่มาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆ สำหรับกิจกรรมครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนี้ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนทรรศน์ พลเดช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์กมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ สำหรับรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://careerreadyguide.jobthai.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.