JobThai.com ชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ “Career Ready Guide” พร้อมแนะนำเทคนิคการหางานอย่างมีประสิทธิภาพ

SAMSUNG CSC

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมดีๆ อย่าง “Career Ready Guide เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” โดยความร่วมมือระหว่างเว็บไซต์ JobThai.com เว็บไซต์ Eduzones และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่จัดขึ้นให้แก่น้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ วันที่ 20 พ.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 24 พ.ย.2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และ วันที่ 2 ธ.ค.2558 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยให้การต้อนรับ โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ หัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการและ ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ JobThai.com พร้อมด้วยคุณธวัชชัย สุขสีดา ผู้จัดการเว็บไซต์ Eduzones ที่มาร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ แนะนำเทคนิคต่างๆ ตั้งแต่กระแสอาชีพที่น่าสนใจในอนาคต การเขียนประวัติ เรซูเม่ การสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วม เพื่อให้ก้าวสู่โลกแห่งการทำงานได้อย่างมั่นใจ ท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดของโครงการได้ที่ http://careerreadyguide.jobthai.com

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.