NPS จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ปี 5”

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และพนักงานจิตอาสาเอ็นพีเอส จัดกิจกรรม “รักษ์พลังงาน สร้างสุขให้ชุมชน ปี 5 หรือครั้งที่ 47” โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพและให้คำแนะนำด้านสุขอนามัยเบื้องต้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน ทำการตรวจซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ความปลอดภัยจากใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมนี้ได้จัดต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานในชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.