NPS จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าน่ารู้” ส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เยาวชน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าน่ารู้” ให้กับเยาวชนชั้นประถม 4-6 จำนวน 15 โรงเรียน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดฐานให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและปฏิบัติต่อวงจรหลอดไฟฟ้า พร้อมกับมอบทุนการศึกษากับโรงเรียนที่ชนะการทดสอบในฐานความรู้ต่างๆ เป็นการส่งเสริมแนวคิด การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.