QNB Group แถลงผลประกอบการงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

QNB หนึ่งในธนาคารชั้นนำของภูมิภาคตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (MEASEA) แถลงผลประกอบการงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

กำไรสุทธิงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 7.4 พันล้านกาตาร์ริยาล (2.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่สินทรัพย์รวมแตะ 887 พันล้านกาตาร์ริยาล (244 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 5% จากวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ซี่งเป็นมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของ QNB Group

ปัจจัยที่มีส่วนทำให้สินทรัพย์รวมขยายตัวขึ้น มาจากเงินให้กู้ยืมและเงินทดรองจ่าย ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% สู่ระดับ 634 พันล้านกาตาร์ริยาล (174 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยการเติบโตของเงินให้กู้ยืมส่วนใหญ่มาจากเงินฝากลูกค้า ซึ่งเพิ่มขึ้น 5% สู่ระดับ 646 พันล้านกาตาร์ริยาล (177 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขณะที่แหล่งเงินทุนที่แข็งแกร่งได้ช่วยให้ QNB Group รักษาอัตราส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากไว้ที่ระดับ 98.3% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ภายในเกณฑ์

อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม อยู่ที่ 1.9% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ซึ่งเป็นหนึ่งในระดับที่ต่ำที่สุดในบรรดาสถาบันการเงินในภูมิภาค MEA สะท้อนถึงคุณภาพของเงินให้กู้ยืม รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงจากสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพของทางกลุ่มฯ นโยบายการกันสำรองแบบระมัดระวังของทางกลุ่มฯ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ยังคงอยู่ที่ระดับ 106% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR) ของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 อยู่ที่ 18.4% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำของธนาคารกลางกาตาร์ และคณะกรรมการบาเซิล

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 QNB ประสบความสำเร็จในการปิดการขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันอายุสามปีมูลค่า 2.0 พันล้านยูโร ประสบความสำเร็จในการเปิดขายหุ้นกู้มูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และการออกหุ้นกู้ Formosa มูลค่า 850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro Medium Term Note (EMTN) ในตลาดทุนระหว่างประเทศ

การออกหุ้นกู้ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนรายสำคัญระดับโลก ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งทางการเงินของ QNB Group และสถานะการเป็นสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาของทางกลุ่มฯ ทั้งยังสะท้อนถึงความไว้ใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนกลยุทธ์ของ QNB Group ในช่วงหลายปีข้างหน้าด้วย

นอกจากนี้ QNB ยังคงประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องด้วยการครองตำแหน่งธนาคารอันดับหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกา (MEA) จากการจัดอันดับ Top 1000 World Banks ของนิตยสาร The Banker

QNB Group ให้บริการฐานลูกค้า 24 ล้านราย โดยมีทรัพยากรบุคคล 30,000 คนที่ปฏิบัติงานจากสาขาต่าง ๆ กว่า 1,100 แห่ง และตู้เอทีเอ็ม 4,400 เครื่องคอยให้การสนับสนุน

รูปภาพ: https://mma.prnewswire.com/media/945228/QNB.jpg

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.