SIPA ผนึกกำลังภาครัฐ และเอกชน โชว์ศักยภาพดิจิทัลคอนเทนต์ไทย จัดมหกรรม Bangkok International Digital Content Festival 2016

BIDC1

ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยก้าวไกลสู่สากล ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 กับแนวคิด “Digital Content on the Rocks” หนุนธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการแสดงศักยภาพและผลงานของผู้ประกอบการไทย กิจกรรมการเจรจาธุรกิจกับคู่ค้าจากต่างประเทศ สัมมนาและเวิร์คช็อปจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก 22 – 29 เมษายน ศกนี้

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ร่วมกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ 5 สมาคมด้านดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ประกอบด้วย สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) สมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) จัดแถลงข่าวการจัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016” โดยได้รับเกียรติจาก นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ พร้อมด้วย นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) ผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ ร่วมแถลงข่าวให้ข้อมูล และความพร้อมการจัดงาน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า มูลค่าของธุรกิจบริการด้านดิจิทัลคอนเทนต์มีแนวโน้มการส่งออกที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นในปี 2558 มีมูลค่าการส่งออกโดยรวมถึง 1,687 ล้านบาท เติบโต 10% จากปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กรมฯ ได้ตั้งเป้าหมายให้มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกของผู้ประกอบการไทยในปี 2559 เพิ่มขึ้น ที่ 15% และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงต้องพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่าง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งที่สำคัญในการส่งออก รวมไปถึงการจัดเวทีเจรจาการค้าเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีที่นักสร้างสรรค์ไทยจะใช้เวทีเพื่อสร้างหรือกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสากล

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดงาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016” ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ด้วยแนวคิด “Digital Content on the Rocks” โดยถือเป็นงานแสดงนิทรรศการที่รวมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุด เพื่อแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน สร้างโอกาสในธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้ง Animation, Game, e-Learning, Computer Graphic และ New Media พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการใหม่ ๆ ได้มีโอกาสพบคู่ค้าจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เวียดนาม ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา รวมกว่า 40 ราย

“ภาพรวมอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นและเกม พบว่า มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมในปี 2557-2558 มีมูลค่ารวม 11,300 ล้านบาท เติบโต 6.5% จากปีก่อนหน้า และเชื่อว่า “Bangkok International Digital Content Festival 2016” จะเป็นอีกกลไกสำคัญหนึ่งในการผลักดันการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผ่านการแสดงศักยภาพของผู้ประกอบการไทย รวมถึงการเจรจาธุรกิจกับตลาดนานาชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของงาน” นายศุภชัย กล่าว

นายภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (TCEB) กล่าวว่างาน “Bangkok International Digital Content Festival 2016” จัดขึ้นโดยเป็นอีเว้นท์ที่สำคัญหนึ่งในสี่ ของงาน Bangkok Entertainment Week ซึ่งเป็นมหกรรมงานดิจิทัลคอนเทนต์ และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียน โดยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจบันเทิงในอาเซียน รวมถึงอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

“เป็นที่น่ายินดี ที่ทุกภาคส่วนของไทยทั้งภาครัฐและเอกชน ผนึกกำลังครั้งสำคัญร่วมกับเครือข่ายภาคเอกชนผู้จัด 4 อีเว้นท์ใหญ่ด้านดิจิทัลคอนเทนต์และธุรกิจบันเทิง ซึ่งรวมถึง “Bangkok International Digital Content Festival 2016” เพื่อเนรมิตกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองแห่งความสุข เต็มไปด้วยสีสันและบรรยากาศของความบันเทิงสนุกสนาน พร้อมทั้งเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างสร้างสรรค์ผ่านโลกดิจิทัลคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบที่ยกขบวนพาเหรดมาจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่ากรุงเทพฯ จะเป็นผู้นำการจัดงานระดับ เมกะอีเว้นท์ด้านเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ที่ตอบสนองทั้งกลุ่มธุรกิจและกลุ่มผู้บริโภค และเป็นศูนย์กลางรองรับอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภูมิภาคอาเซียนที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องได้อย่างมีศักยภาพ” นายภูริพันธ์ กล่าว

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย นายกสมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) ผู้แทนสมาคมผู้จัดงานฯ กล่าวว่า Bangkok International Digital Content Festival 2016 จะเน้นบรรยากาศที่เอื้อต่อธุรกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ ทั้งกิจกรรมการเจรจาธุรกิจ โดยได้เชิญผู้ประกอบการนานาชาติโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในโซนเอเชีย AEC ยุโรป และอเมริกา เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกันผ่านการจัดงาน

“พร้อมกับไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน ทั้งการจัดแสดงนิทรรศการที่จะสื่อถึงความพร้อมอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ผ่าน 4 โซนสำคัญ ได้แก่ โซนสมาคมดิจิทัลคอนเทนท์ไทย (DCAT) กับการจัดแสดงคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนไทยจากฝีมือคนไทยที่เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เช่น ก้านกล้วย ปังปอนด์ แกะเหลืองชูชีพ ฯ พร้อมพบสินค้าคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนไทยในราคาสุดพิเศษ

โซนสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (e-LAT) จะมีการจัดแสดงผลงานไฮไลท์ โครงการฝึกอบรมสายงานอาชีพ e – Learning สาขาวิชาชีพดิจิทัลคอนเทนต์ และ เทคโลยี AR เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน การประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ Mobile Application สมาคมธุรกิจบางกอก เอซีเอ็ม ซิกกราฟ (BASA) กับไฮไลท์ มีดี หุ่นยนต์เสริมสร้างการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กออทิสติส และ วีลแชร์ไฟฟ้าควบคุมด้วยคลื่นสมองเพื่อผู้พิการ

ด้านโซนสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) พบการจัดแสดงผลงานของบริษัทสมาชิก ในส่วนของแอนิเมชั่น TV Series ทั้งที่เป็นการ์ตูนของไทย และที่ผลิตผลงานให้กับต่างประเทศ รวมถึงเทคนิคพิเศษในภาพยนตร์ เบื้องหลังงานโฆษณา

และปิดท้ายที่ โซนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) กับการจัดแสดงผลงานจากผู้ประกอบการเกม Wanderjahr จากค่าย Workyrie (วอคีรี่) เป็นเกมประเภท JRPG แนว Raid Battle ที่มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการพยายามแก้ไข Source Code ของจักรวาล ซึ่งเป็นเกมไทยที่ได้รับการคัดเลือกให้วางขายบนระบบ Steam โดยเป็นแพลตฟอร์มบนพีซีที่ใหญ่ที่สุด มีผู้เล่นกว่า 125 ล้านคน จากทั่วโลก และพบกับเกม VR (visual reality) เป็นเกมเกี่ยวกับผีไทย ที่ให้ภาพเสมือนจริงผ่านแว่น VR จำนวน 2 เกม จาก ค่าย Cyber Rex และ Yggdrazil (อิ๊กดราซิล)
นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัล Bangkok International Digital Content Award 2016 ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์สาขาต่าง ๆ อีกด้วย

พร้อมกันนั้นยังเปิดให้ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมฟังการสัมมนาที่จัดหัวข้อครอบคลุมในอุตสาหกรรม รวมกว่า 15 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศรวม 26 ท่าน เปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจ รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ผศ.ดร.สุรพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ “Bangkok International Digital Content Festival 2016” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2559 ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจ แบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ได้แก่

วันที่ 22 – 24 เมษายน พบกับการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพและผลงานของผู้ประกอบการไทย พร้อมการมอบรางวัลในสาขาต่าง ๆ ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

วันที่ 25 – 26 เมษายน กิจกรรมการเจรจาธุรกิจ กับผู้ประกอบการรายสำคัญในธุรกิจดิจิทัล คอนเทนต์จากต่างประเทศ อาทิ มาเลเซีย สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน เวียดนาม ไต้หวัน ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา รวมกว่า 40 ราย เข้าร่วมการเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไทยกว่า 70 ราย ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

และในวันที่ 27 – 29 เมษายน ร่วมงานสัมมนาและเวิร์คช็อป รวมกว่า 15 หัวข้อ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศรวม 26 ท่าน เปิดกว้างให้แก่ผู้สนใจ รวมถึงนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ โรงแรมวี โฮเต็ล

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.bangkokdc.com หรือทางเฟซบุ๊คแฟนเพจ “Bangkok International Digital Content Festival” อินสตาแกรม “BIDC2016”

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.