SPU : ขอเชิญน้องๆ ม.6 ร่วมกิจกรรม คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ในงาน “Open House @ SCHOOL Of BUSINESS SPU” พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย

open-house-คณะบริหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ชั้นปีที่ 6 ร่วมกิจกรรม SBS Open House 2015 วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ Exhibition Hall ชั้น 1, Convention 1 – 2 ชั้น 4 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
ภายในงานน้องๆ จะได้พบกิจกรรมมากมาย อาทิ MINI CONCERT ZANI , Walk Open House, การประกวด Best Product Best Idea , Idea Idol, เปิดตัว BRAND AMBASSADOR BA และร่วมเล่นเกมส์ ชิงของรางวัลมากมายตลอดงาน
สอบถามเพิ่มเติม คณะบริหารธุรกิจ โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2327, 2362
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.