SPU : คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคม “รุ่นพี่พบรุ่นน้องสถาบันเดิมที่จบมา” วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

12274224_871893196260075_3504596586267152964_n

ผศ.ดร.พรวรรณ นันทแพศย์ รองคณบดีและหัวหน้าภาควิชาการเงิน และอาจารย์กิ่งแก้ว พรอภิรักษสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาการเงินและสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการจัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม ”รุ่นพี่พบรุ่นน้องสถาบันเดิมที่จบมา” จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “Digital Marketing” และมอบทุนการศึกษา ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 5,000 บาท จากการที่นักศึกษารุ่นพี่ได้หาสอนเซอร์ในการสนับสนุนเพื่อมอบให้กับน้องๆและนอกจากยังได้จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับน้องๆพร้อมกับของรางวัลอีกมากมาย ณ ห้องประชุมฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีอโยธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.