SPU : คณะบัญชี ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เข้าสู่ AEC โดย คุณภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กระทรวงพาณิชย์

.สุวรรณี-บัญชี-จัดบรรยาย

อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายเสริมในรายวิชา Act151 กฎหมายธุรกิจและกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษาคณะบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เข้าสู่ AEC
ในหัวข้อ 1. ความตกลงในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
2.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีของไทย
3.การให้บริการด้านบัญชีระหว่างปะรเทศสมาชิกอาเซียน
4.บทบาทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในการส่งเสริมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
โดยได้รับเกียรติจาก คุณภาสิน จันทรโมลี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มาบรรยายเพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ณ ห้องเรียน 9-1003 ชั้น 9 อาคาร30ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.