SPU : คณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม ขอนแก่น ร่วมมือโรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด MOU ส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพให้นักศึกษาสหกิจศึกษา

.ขอนแก่น-ดร.จรรยา-mou

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ในเครือ ACCOR มาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีมาตรฐานด้านธุรกิจการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมส่งนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ และ มร.สแตนลีย์ ชาน ผู้จัดการใหญ่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ร่วมกัน และมี อ.ราณี อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ,ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา : มากกว่าวิชาการ คือประสบการณ์ที่ต้องเรียนรู้
# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59‪#‎SPUKK‬

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.