SPU : ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ ม.ศรีปทุม เข้าศึกษาดูงาน โครงการตามแนวพระราชดำริ

15

นักศึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมโครงการของ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการอบรมและศึกษาดูงานเรื่องการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ในแนวความคิดของการฟื้นฟูตลาดน้ำคลองลัดมะยม ณ ชุมชนบ้านศาลาดิน อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.