SPU : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ชลบุรี เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยคุณไอซ์ (เจ็กเม้ง) ธีรศานต์ สหัสสพาศน์

.-ชลบุรี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพ ในหัวข้อ“ธุรกิจไฮเทค” วิทยากรโดยคุณไอซ์ (เจ็กเม้ง) ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมศรีสุข ชั้น 12 อาคาร ดร.สุข-มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.