SPU : นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา “คุณสมบัติแรงงานไทย สำหรับภาคอุตสาหกรรมการบริการในยุคประชาคมอาเซียน”

unnamed1

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการเสวนา
อนาคตแรงงานไทย AEC
คุณสมบัติแรงงานไทย สำหรับภาคอุตสาหกรรมการบริการในยุคประชาคมอาเซียน
ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เวลา 09.00 – 11.00 น. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ลานห้องสมุด ชั้น 1 โซน C อาคาร 40ปีศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.