SPU : นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

12342486_939308666161363_4126797762332203757_n

ผศ.สุพล พรหมมาพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้านิเทศงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาด้าน IT “เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.