SPU : นักศึกษา ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ม.ศรีปทุม คืนผืนป่าสู่ชุมชนกระทุ่มแพ้ว จ.ปราจีนบุรี

32325

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 180 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาคืนผืนป่าสู่ชุมชน ในโครงการ “ปลูกป่าชุมชน” ให้กับโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา และ ชุมชนกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยอ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯดูแลกิจกรรมในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.