SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต”

sl7

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพและสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ Eduzones
จัดโครงการบรรยายพิเศษ Career Ready Guide “เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้นักศึกษาได้รู้เทคนิคการสมัครงาน และการสอบสัมภาษณ์งานเบื้องต้น ได้รู้ถึงแนวทาง และแนวโน้มของตลาดในอนาคต ค้นหาความชอบ ความถนัด ที่แท้จริงของตนเอง ก่อนเริ่มต้นในการสมัครงานและรู้จักการใช้เทคโนโลยีในการทำงานให้เกิดประโยชน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิต และ คุณธวัชชัย สุขสีดา มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในรายวิชา HUM 410 ที่เข้าร่วมรับฟังจำนวน 450 คน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.