SPU : นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้าอวยพรปีใหม่ 2559 องคมนตรี นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ

ผศ.เจียมจิต สุวรรณน้อย และคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ อวยพรปีใหม่ มอบกระเช้าพร้อมของที่ระลึกและขอพรจาก นายอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ องคมนตรีเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ทําเนียบองคมนตรี ถนนสราญรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559
ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.