SPU : ปิดสัมมนา “Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน”

MT4A8050-580x326

BLAIR COOK,PH.D., CO-FOUNDER AND PRESIDENT MERITUS : ISP ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ครูระดับมัธยมศึกษาที่ผ่านการสัมมนาในโครงการ “Dream Makers : สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน” ครั้งที่ 2 จำนวน 50 คน จากโรงเรียนบางกะปิพร้อมเครือข่ายของโรงเรียน, โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ, โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ในโอกาสนี้ อาจารย์อรนุช อุตสาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้กับทีมงานวิทยากร ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา
# มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.