SPU : ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญวันรำลึก 100ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม

100ปี-ชาตการล-ดร.สุข

ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาตมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีทำบุญวันรำลึก 100 ปี ชาตกาล ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยมี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และครอบครัวพุคยาภรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมพิธีฯพร้อมทั้งได้ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 110 รูป และนอกจากนี้ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ และพระสงฆ์ที่ออกรับบิณฑบาต จำนวน 110 รูป ได้เจริญพระพุทธมนต์ใหญ่แก่ทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีฯดังกล่าว ณ อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.