SPU : ม.ศรีปทุม ชลบุรี อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ 2559

.ชลบุรี-วันสงกรานต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงาน “สืบสานศิลปวัฒนธรรมและสืบสานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ” เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมเนื่องในวันปีใหม่ไทย โดย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมสวมใส่เสื้อลายดอก ผ้าไทยร่วมงาน โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ ชั้น 1 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันพุธที่ 20 เมษายน 2559
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.