SPU : ม.ศรีปทุม ร่วม สสอท. รวมใจ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลา สหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

ok-ส่งข่าว-รองเปรมจิต-ลงนามถวายพระพรในหลวง

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม (นั่งขวาสุด) เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะคณะกรรมการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย(สสอท.) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา
#spu #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียน กับตัวจริง ประสบการณ์จริง

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.