SPU : ม.ศรีปทุม เลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ม.ศรีปทุม ชุดสู้ศึก “กันเกราเกมส์”

s11

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ม.ศรีปทุม ชุดสู้ศึก “กันเกราเกมส์” โดยมี ดร.โสภิต ภาโนมัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬา ผู้ฝึกสอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 “กันเกราเกมส์” ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร.สุรชัย ทองแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติสละเวลาเดินทางร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาและร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ณ โรงแรมฮ็อป อินน์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา คลิกชม…. http://www.spu.ac.th/news/52133
*** ท่านสามารถติดตามผลงาน ส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬา ม.ศรีปทุม ได้ที่ http://www.spu.ac.th/sports/news/4404 ทุกวัน
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.