SPU : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม จับมือ 5 องค์กรเอกชน สร้างความเข้มแข็งสู่ชุมชน

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต จับมือ 5 องค์กรเอกชน สนับสนุนกิจกรรมทำความดีสู่สังคม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ซึ่งในครั้งนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจาก 5 องค์กร อาทิ บจก.ศิริดำรงค์ เอ็นจิเนียริ่ง โดย คุณดำรงฤทธิ์ อุดมผล และ คุณอณงค์ศิริ แก้วสด, บจก.ฟิวเจอร์มาสเตอร์ โดย คุณกัลป์ปภัส ธนรัตน์อยู่ฑิต และ คุณชูเกียรติ พงศ์ชัยโชค, ร้านอุดมกิจค้าของเก่า โดยคุณทองเหนียม ภาคีผล, ตลาดพระรูป 1-4 โดย คุณสุดใจ แซ่เต๋ง, และ บจก.เวิลด์โปรแทรเวิล โดย คุณรุ่งนภา คำพญา ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัย ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้กับ นักเรียนโรงเรียนกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ ดร.อุทัยรัตน์ เมืองแสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ดร.เกรียงไกร สัจจุหฤทัย ให้การต้อนรับและเป็นผู้แทนรับมอบปัจจัยและสิ่งของต่างๆเพื่อรวบรวมไปมอบให้กับโรงเรียนฯต่อไป ณ โถงด้านหน้าวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ชั้น 11 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
และนอกจากนี้ยังได้ ประชุมหารือในการทำกรอบการสนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็งในระยะเวลา 5 ปี ต่อไปอีกด้วย โดยท้ายนี้ทางวิทยาลัยฯ ต้องขอขอบพระคุณ 5 องค์กรเอกชนที่ได้ร่วมกันทำบุญบริจาคปัจจัยและสิ่งของในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งซึ่งทางวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการจะติดตาม และรายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องให้ได้ทราบในโอกาสต่อไป
#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม # เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dekspu #Dek60 #เด็ก60

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.