SPU : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือ มูลนิธิชัยพัฒนา สืบสานพระราชดำริ

mou-ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม-ผศ.ดร.จรรยา

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยการดำเนินงานในการจัดค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้เข้าใจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถึงหลักแนวทางการทรงงานแบบความพอเพียง
โดยมีภาคีความร่วมมือลงนามระหว่าง นายดนุชา สินธวานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา กับ ผศ.ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยพยานลงนาม นายปวัตร์ นวะมะรัตน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานโครงการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา และ นายวรเชษฐ์ สิงห์ลอ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ถนนอรุณอมรินทร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา
คลิกชม…http://www.spu.ac.th/news/57455
#SPU # มหาวิทยาลัยศรีปทุม #มศป. #SRIPATUM #เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.