SPU : ศูนย์สุขภาวะ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรม “ลอยกระทงสุขใจปลอดภัยไร้เอดส์”

12295708_10207347605983497_502051582_o

ศูนย์สุขภาวะ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ ลอยกระทงสุขใจปลอดภัยไร้เอดส์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในเรื่อง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อนามัยเจริญพันธ์ โรคเอดส์ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องเอดส์ นิทรรศการเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / อาหารจากธัญพืช น้ำสมุนไพร แจกฟรี อีกทั้งการให้บริการทันตกรรม ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟันฟรีจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร บริเวณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.