SPU : สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง “ถ่ายทำวีดีโอ พรีเซ้นต์โปรโมทสาขาวิชาศิลปะการแสดง” ถ่ายจริง .. ทำจริง.. แสดงจริง..โปรโมทจริง.!

18

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการ ถ่ายทำวิดีโอพรีเซ้นต์สาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อใช้ในการโปรโมทสาขาวิชาศิลปะการแสดงและมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยถ่ายทำการแสดงถึงทุกส่วนของสาขาวิชาที่นักศึกษาจะได้เรียน ทั้งงานเบื้องหน้าและงานเบื้องหลัง เช่น งานออกแบบ การร้อง การเต้น และการแสดงต่างๆ ให้สม ดั่งปณิธาน “นักออกแบบการแสดง 360 องศา” ของสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.