SPU : อ.พนรัญชน์ ยังสุข ผอ.กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ม.ศรีปทุม นำทีมบุคลากร เข้าสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำมหาวิทยาลัย เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 45 ปี SPU

S__49512452

อาจารย์พนรัญชน์ ยังสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ หน่วยงานภายใต้สังกัด อาทิ กลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ ,สำนักงานรับสมัคร ,สำนักงานทุนการศึกษาและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำพิธีสักการะไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่และศาลตายาย ประจำมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสฉลองครบรอบ 45ปีSPU และเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (บางเขน) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.