SPU : เปิดโลกกว้าง… ตามเส้นทางธรรม ไปกับสำนักงานบุคคล ม.ศรีปทุม

1

สำนักงานบุคคล มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมโครงการ “ไหว้พระ 3 วัด และทัศนศึกษาปีที่ 6” เส้นทาง จังหวัดอุทัยธานี – ชัยนาท ให้กับคณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อให้โอกาสบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดโลกกว้างและตามเส้นทางธรรม ตลอดจนเปิดมุมมองในการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย ได้ทำบุญไหว้พระสืบเนื่องพระพุทธศาสนา ณ เส้นทาง จังหวัดอุทัยธานี – ชัยนาท ระหว่างเวลา 05.30 – 17.30 น. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยไหว้พระ 3 วัด ได้แก่ วัดจันทาราม(วัดท่าซุง) หรือวัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำ จ.อุทัยธานี ,วัดปากคลองมะขามเฒ่า (หลวงปู่ศุข เกจิอาจารย์ชื่อดังในอดีต) ,วัดบรมธาตุวรวิหาร จังหวัดชัยนาท ซึ่งเป็นวัดที่พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีพุทธาภิเษกของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยถือกันว่าน้ำหน้าวัดเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาอีกแห่งหนึ่ง และภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ มีอายุกว่า 700 ปี และแวะพักผ่อนด้วยการชมเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท
#SPU #SRIPATUM #ม.ศรีปทุม #ศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.