SPU : SPU จัดทำแปลงเกษตรถาวร อาหารนี้เพื่อน้องโรงเรียนบ้านคลองเสลา จ.อุทัยธานี

p21

ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ร่วมกับ ศิษย์เก่ากลุ่มอาสาไทยแลนด์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ “ซ่อมแซมปรับปรุงโรงอาหาร พร้อมจัดทำแปลงเกษตรถาวร” ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเสลา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมี ผอ.อาทิตย์ เสาร์ธงใหญ่ พร้อมด้วย อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ประจำศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 150 คน ดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้
#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #Dek59

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.