SPU : USR. SPU & ISP จัดการสัมมนา “Dream Makers ครั้งที่ 2” สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน

usr

University Social Responsibility (USR) มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ The International School Project (ISP) จัดการสัมมนา “Dream Makers ครั้งที่ 2” สร้างฝันเพื่อป้องกันปัญหาเยาวชน แก่ครูระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบางกะปิ และเครือข่ายของโรงเรียน จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงก%

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineComments are closed.