STC นำความรู้การผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ ออกโรดโชว์โรงเรียนมัธยม/อาชีวะทั่วประเทศ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ในฐานะผู้คิดค้นและผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 และรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team และเป็นผู้เดียวในประเทศไทยที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน World Solar Challenge การแข่งขันรถพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 30 ปี โดยจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี ณ ประเทศออสเตรเลีย

เมื่อปี 2558 วิทยาลัยฯ ได้ส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-1 เข้าแข่งขัน World Solar Challenge 2015 และปี 2560 ได้ส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team เข้าแข่งขัน World Solar Challenge 2017 โดยครั้งนี้ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 ของรุ่น Cruiser Class (ยานยนต์แห่งอนาคต) จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันระดับโลกถึง 2 ครั้ง วิทยาลัยฯ พร้อมนำความรู้การคิดค้นและผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ออกโรดโชว์ตามโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาทั่วประเทศไทยเพื่อให้เด็กไทยได้รับความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีเหมือนกับเด็กต่างประเทศ

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช อธิการบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า “หลังจากการแข่งขันที่ประเทศออสเตรเลียเสร็จสิ้นเมื่อปี 2560 เราพร้อมนำความรู้จากการคิดค้นและผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ออกให้ความรู้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ Solar Car จากความฝันสู่ท้องถนนไทย : ประสบการณ์เทคโนโลยีจากพี่สู้น้อง เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงการผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้เทียบชั้นกับระดับโลก”

อาจารย์พรพิสุทธิ์ มงคลวนิช กล่าวต่อว่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เขาคืออนาคตของชาติ ความรู้ที่จะถ่ายทอดให้กับเขาไม่เพียงแต่เป็นความรู้ที่ติดตัวเขาไปเพื่อใช้สำหรับการเรียนต่อหรือสอบแข่งขัน แต่เขาจะเกิดแรงบันดาลใจในการนำความรู้ที่ได้จากวิทยาลัยฯ ไปสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยการให้องค์ความรู้เรื่องรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team จะได้คณาจารย์และนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ออสเตรเลียเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ พร้อมเล่าประสบการณ์จริงจากการที่ได้ไปแข่งขันตลอด 1 เดือนเต็ม

ดร.ฐกฤต ปานขลิบ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวว่า “ความรู้ที่เราจะไปถ่ายทอดให้กับเด็กจะเป็นเรื่องรถพลังงานแสงอาทิตย์ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาจนถึงอนาคตของรถพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมเล่าแนวคิด วิธีการผลิตรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team การส่งรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ออกจากประเทศไทย การรับรถและนำรถเข้าตรวจสอบตามเกณฑ์การแข่งขันซึ่งเข้มงวดมาก จนได้รับทะเบียนรถจากที่ออสเตรเลีย การแข่งขันตลอด 6 วันต้องเจอทั้งปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราแก้ไขได้อย่างไร และวันที่เราถึงเส้นชัยจนคว้าอันดับ 3 มาครองสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก”

สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษาที่ต้องการให้วิทยาลัยฯ นำรถพลังงานแสงอาทิตย์ STC-2 Team ออกโรดโชว์ให้ความรู้กับนักเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการตลาดและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) โทร.0-2878-5003 e-mail : stc-media@siamtechno.ac.th ติดตามข่าวสารโครงการ Solar Car จากความฝันสู่ท้องถนนไทย : ประสบการณ์เทคโนโลยีจากพี่สู้น้อง ได้ที่ www.siamtechno.ac.th และ facebook : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม Siam Technology College

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.