STC ผลิตรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา ตอบโจทย์การตลาดยุคไทยแลนด์ 4.0

คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ผลิตรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา (Advertising TukTuk EV) นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญที่วิทยาลัยฯ มีมาผสมผสานกับการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อสร้างรถสามล้อประหยัดพลังงานและลดมลภาวะ ตอบโจทย์การอนุรักษ์พลังงานโลกยุคปัจจุบันและอนาคต พร้อมเสริมความพร้อมให้รถทั้งระบบแสง สี เสียง เพื่อใช้ประโยชน์ในการทำตลาดแบบใหม่ตอบรับกระแสไทยแลนด์ 4.0

อาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา และ อาจารย์ถิรวุฒิ ธรรมเจริญ คณะเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) กล่าวถึงการผลิตรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา (Advertising TukTuk EV) ว่า “การเพิ่มจำนวนนักศึกษาเป็นสิ่งสำคัญของสถาบันการศึกษา เราเล็งเห็นความสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวนักศึกษาเพื่อมาศึกษาต่อ ซึ่งการโฆษณาผ่านสื่อกระจายภาพและเสียงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้คนได้เป็นอย่างดี ยิ่งหากสื่อนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง จึงเกิดแนวคิดจัดสร้างยานพาหนะโฆษณาด้วยสื่อการกระจายภาพและเสียงแบบเคลื่อนที่ได้ในรูปแบบของรถสามล้อเครื่องหรือรถตุ๊กตุ๊ก ภายใต้ชื่อรถสามล้อพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานโฆษณา หรือ Advertising TukTuk EV โดยอ้างอิงรูปแบบจากรถสามล้อเครื่องที่มีใช้ในภาคการขนส่งเชิงพาณิชย์ของประเทศไทย”

สิ่งที่ทำให้รถ Advertising TukTuk EV แตกต่างจากรถสามล้อเชิงพาณิชย์ คือ การดัดแปลงให้เป็นรถสามล้อที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อน ประเภท BEVs (Battery Electric Vehicle) ด้านหน้าผู้ขับขี่จะคล้ายคลึงกับรถสามล้อเชิงพาณิชย์

ด้านหลังจะถูกออกแบบให้เป็นลักษณะคล้ายตู้สินค้าสามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 2 ท่าน มีชั้นวางด้านนอกตัวรถที่สามารถพับเก็บได้ ด้านในประกอบด้วย LED TV ขนาด 50 นิ้ว สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Smart Phone และ Laptop ผ่านช่องทาง Wifi หรือ Hdmi พร้อมชุดเครื่องเสียงเพื่อใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยลำโพงขนาด 60 w จำนวน 8 ตัว โดยติดตั้งทั้ง 2 ด้านของตัวรถ เพื่อการกระจายเสียงรอบทิศทางควบคุมระดับคุณภาพเสียงด้วย Power amplifier และ Pre – amplifier พร้อมไมโครโฟน เพื่อรองรับการกระจายเสียงในที่โล่ง ติดตั้งเครื่องเล่น DVD USB เพื่อรองรับการใช้งานในรูปแบบของ Compact Disc ส่วนด้านบนของตู้จะติดตั้งแผง Solar Cell เพื่อเก็บและประจุพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่ ใช้เป็นพลังงานสำรองในกรณีคับขันหรือในสถานที่ที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้าตามอาคารบ้านเรือน

“ผมเชื่อว่ารถ Advertising TukTuk EV จะได้รับความสนใจจากทั้งชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากรถตุ๊กตุ๊กถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ชาวต่างชาตินิยมถ่ายภาพกับรถตุ๊กตุ๊ก และนิยมใช้บริการนั่งรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งการสร้างรถ Advertising TukTuk EV ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ยังสอดคล้องกับพันธกิจในด้านการมุ่งบริการวิชาการ แก่สังคม และเชิดชูความเป็นไทยให้กับประเทศอีกด้วย สำหรับการจำหน่ายรถทางคณะพร้อมจำหน่ายแล้วโดยสามารถสอบถามราคาได้ที่คณะเทคโนโลยี” อาจารย์จักรพันธุ์ มีอาษา กล่าวทิ้งท้าย (อ่านข่าวต่อ : https://bit.ly/2lypWE1)

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.