SVL Group ดึงชุมชนร่วมกิจกรรมอบรม แยกก่อนทิ้ง …ขยะสร้างประโยชน์

SVL Group โดยส่วนงานบริหารอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการ “แยกก่อนทิ้ง …ขยะสร้างประโยชน์”พร้อมเชิญวิทยากร มาร่วมให้ความรู้ กับชุมชนกว่า50 คน ที่มาร่วมโครงการและเตรียมต่อยอด สู่โครงการนำขยะรีไซเคิลมาแลกไข่และพันธ์ไม้ ในวันที่4 มิถุนายน เนื่องในช่วงวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยมีนายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการบริษัทไลน์ ทรานสปอร์ต ให้เกียรติ เป็นประธานในงานครั้งนี้ ณ อาคารท่าเรือประจวบ อ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เผยแพร่ข่าวโดย:

พีอาร์ บุฟเฟ่ต์ www.prbuffet.com ข่าวประชาสัมพันธ์ onlineLeave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.