กรมการแพทย์

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก” ระหว่างวันที่ 7 – 11 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเพศชายเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งดังกล่าวเป็นอันดับ 3 รองจากมะเร็งตับ มะเร็งปอด และเพศหญิงเป็นอันดับ 4 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การบรรยายพิเศษภาคประชาชน เรื่อง รู้ทัน“มหันตภัยร้าย” มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมชาย สมบูรณ์เจริญ ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร ถนนพระราม 6 สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และพบกับบูธนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคมะเร็ง บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยวิธีการตรวจเม็ดเลือดแดงในอุจจาระ และการตรวจสุขภาพเบื้องต้น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nci.go.th หรือโทร. 02-202-6800, 02-202-6888