กรมโรงงาน

กรมโรงงานฯ ชี้แจงกรณีร้องคัดค้านตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากการแปรรูปขยะแห่งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี

กรมโรงงานฯ ชี้แจงกรณีร้องคัดค้านตั้งโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากการแปรรูปขยะแห่งที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี

กรุงเทพฯ 18 สิงหาคม 2560 – กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนคัดค้านคำขอใบรับอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะเพิ่มอีก 1 โรง เกินความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เกษตรกรรม เขตชุมชน บ้าน วัด และโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นทางน้ำหลาก ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะเร่งติดตามและตรวจสอบ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้อง และเกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายต่อไป สำหรับประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 1564 หรือขอคำปรึกษา แนะนำได้ที่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โทร. 0 2202 4081 หรือเข้าไปที่ www.diw.go.th หรืออีเมล์ pr@diw.mail.go.th นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชี้แจงกรณีที่ชาวบ้านจากตำบลไร่มะขาม ตำบลท่าเสน และตำบลบ้านไร่ถิ่นน้อย อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รวมตัวคัดค้านคำขอใบรับอนุญาตก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากการแปรรูปขยะ ของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี กรุ๊ป จำกัด ณ หมู่ 9 […]