กระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐ

‘สุวิทย์’ สั่งกองทุนหมู่บ้านจับมือคลัง แก้หนี้นอกระบบ ใช้ 2.5 หมื่นล้าน ซื้อหนี้

‘สุวิทย์’ สั่งกองทุนหมู่บ้านจับมือคลัง แก้หนี้นอกระบบ ใช้ 2.5 หมื่นล้าน ซื้อหนี้

ในการประชุมคณะกรรการกองทุนหมู่บ้าน ครั้งที่ 2/ 2560 นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานที่ประชุม เห็นชอบรับร่างระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตามโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ อนุมัติงบ 15,000 ล้านบาท และมอบหมายให้ สทบ. ไปประสานกับกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินของรัฐเพื่อจัดทำแนวทางการแก้หนี้นอกระบบ นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (สทบ.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นจะให้กองทุนหมู่บ้านเข้าไปซื้อหนี้นอกระบบเข้ามา แล้วเข้าไปเป็นเจ้าหนี้แทนโดยจะใช้เงินจากวงเงิน 40,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 5% ต่อปี ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อยสินเชื่อให้กองทุนหมู่บ้าน ขณะนี้ใช้ไปแล้วประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ยังเหลือวงเงินอยู่ 2.5 หมื่นล้านบาท ที่สามารถนำมาดำเนินการได้ ทั้งนี้ อาจมีการแสดงความกังวลว่าแนวทางนี้จะสร้างปัญหาให้กองทุนหมู่บ้านฯ หรือไม่ ซึ่งยืนยันว่าโดยหลักการแล้ว สทบ. จะต้องดูแลให้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้พัฒนาตัวเองให้พร้อมก่อนแล้วค่อยจะเข้าไปดูแลเรื่องนี้ นอกจากนี้ นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ยังให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) หาแนวทางในการพัฒนาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ […]