กระทรวงพลังงาน

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ (พาราโบล่าโดม) ปี 2562

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม ถึง 6 กันยายน 2562 โดย พพ. สนับสนุนการติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พาราโบล่าโดม” สำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับแบบมาตรฐานของ พพ. แบ่งเป็น 3 ขนาด โดยเป็นการสนับสนุนเงินบางส่วน ดังนี้ 1. พพ. 1 ขนาดเล็ก กว้าง 6.0 x ยาว 8.2 ม. (สนับสนุน 119,556.00 บาท) 2. พพ. 2 ขนาดกลาง กว้าง 8.0 x ยาว 12.4 ม. (สนับสนุน 241,056.00 บาท) 3. พพ. 3 […]

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน”

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน”

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและ พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน” ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในบทบาท “แม่ของแผ่นดิน” ได้ทรงมอบความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าประชาชน โซนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการผ่านภาพเสมือนจริง เพื่อนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 ตอน ได้แก่ […]

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน”

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ภายใต้โครงการตามรอยศาสตร์พระราชาด้านการพัฒนาพลังงาน พร้อมน้อมนำพระราชดำรัสและ พระราชกรณียกิจมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการ “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน” ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ และ พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในบทบาท “แม่ของแผ่นดิน” ได้ทรงมอบความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างพอเพียง เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เหล่าประชาชน โซนที่ 2 การจัดแสดงนิทรรศการผ่านภาพเสมือนจริง เพื่อนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จำนวน 3 ตอน ได้แก่ […]

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน เปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน จัดพิธีเปิดงาน “ตามรอยศาสตร์พระราชา…ด้านการพัฒนาพลังงาน” ภายใต้แนวคิด “สานต่อศาสตร์พระราชา…การพัฒนาด้านพลังงาน” เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งเพื่อให้ได้ทราบถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในการปฏิบัติ พระราชกรณียกิจตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับ และรับชมการแสดงเปิดงานชุด “สานต่อศาสตร์พระราชา…การพัฒนาด้านพลังงาน” โดย เก่ง ธชย ประทุมวรรณ ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และสื่อมวลชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยโซนกิจกรรมหลัก 3 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 การจัดแสดงนิทรรศการรวบรวมพระราชกรณียกิจที่สื่อให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีพื้นฐานมาจากความรักความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทย ให้มีความอยู่ดีกินดี สร้างรายได้และอาชีพอย่างพอเพียง อันได้แก่ การสร้างเขื่อนวชิราลงกรณ การทดลองใช้แผงโซล่าเซลล์ และการผลิตเอทานอล ที่เป็นส่วนประกอบในน้ำมันเบนซิน ในการนำมาผลิตแก๊สโซฮอล์ ไบโอดีเซล เป็นต้น รวมทั้ง นิทรรศการ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดิทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี […]

ก.พลังงานสร้างต้นแบบไมโครกริด 3 ชุมชน จ.ลำพูน

ก.พลังงานสร้างต้นแบบไมโครกริด 3 ชุมชน จ.ลำพูน

ก.พลังงาน จับมือสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.) จัดทำต้นแบบไมโครกริดชุมชน ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง วางโครงข่ายไฟฟ้าของชุมชน และระบบสูบน้ำ ในพื้นที่ จ.ลำพูน ให้มีไฟฟ้าใช้และมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เริ่มจ่ายไฟมิถุนายนนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาทางภาคเหนือของประเทศ ซึ่งห่างไกลและเป็นถิ่นทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวก เป็นพื้นที่ที่ยากต่อการวางระบบสาธารณูปโภค และจากการสำรวจพบว่ามีประชาชนจำนวน 365 ครัวเรือนใน 3 ชุมชน อ.แม่ทา ได้แก่ ชุมชนบ้านปงผาง ชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ เป็นชุมชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ และขาดแคลนระบบน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และสำหรับการเกษตร ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว ให้มีไฟฟ้าและน้ำใช้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเพียงพอ กระทรวงพลังงานโดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงได้มอบหมายให้สมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความยั่งยืน (สพย.) ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการติดตั้งระบบต้นแบบไมโครกริด (Micro Grid) และวางระบบสายส่งไฟฟ้าชุมชนตามศักยภาพการใช้งานในแต่ละพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง พร้อมทั้งติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และสำหรับการเกษตร เป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดยชุมชนบ้านผาด่าน ชุมชนบ้านแม่สะแง๊ะ และชุมชนบ้านปงผาง […]

รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

รมว.พลังงานลงพื้นที่พบโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวล จ.สุรินทร์ เร่งแก้ปัญหาราคารับซื้อไฟ

“นายศิริ จิระพงษ์พันธ์” รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน เยี่ยมผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสุรินทร์ ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)สัญจร โดยเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญ จ.สุรินทร์ หนึ่งในโรงไฟฟ้า SPP ชีวมวลที่ได้รับความเดือดร้อนสะสมยาวนาน จากนโยบายการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่เหลื่อมล้ำ เนื่องจากนโยบายรัฐที่กำหนดราคารับซื้อไฟของ SPP ชีวมวลที่ต่ำกว่า VSPP มากถึงเกือบ 2 บาทต่อหน่วย และยังต้องมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะโดนค่าปรับกรณีผลิตไฟไม่ได้ตามสัญญาในรูปแบบ Firm นายธงชัย มุ่งเจริญพร ที่ปรึกษาในเครือมุ่งเจริญกรุ๊ป จ.สุรินทร์ ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวลแบบ Firm มีกำลังการผลิต รวม 26.9 เมกะวัตต์ ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงหลักและใช้เศษไม้ เปลือกไม้บางส่วน เปิดเผยว่า “เมื่อปีพ.ศ.2535 ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้เชื้อเพลิงจากกากหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร(ชีวมวล) ซึ่งโรงไฟฟ้ามุ่งเจริญก็ได้เข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าตามโครงการของรัฐ โดยมีการรับซื้อแกลบถึงปีละ 185,000 ตันจากชาวนา ช่วยสร้างรายได้ให้ชาวนากว่า 320 ล้านบาทต่อปี แต่หลังจากเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ภาครัฐได้อนุมัติกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า VSPP ชีวมวลในราคารับซื้อที่ 4.54 […]

SPP ร้องกระทรวงพลังงาน แก้ไขปัญหาราคารับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม

SPP ร้องกระทรวงพลังงาน แก้ไขปัญหาราคารับซื้อไฟฟ้าอย่างเป็นธรรม

นายนที สิทธิประศาสน์ (คนขวา) ประธานชมรมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ชีวมวล นำคณะผู้ประกอบการโรงไฟฟ้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน โดยมีนายธีรศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้แทนรับเรื่อง เพื่อขอให้นำมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)ที่เห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ SPP ชีวมวล ตามนโยบายภาครัฐด้านการกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าชีวมวลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เพื่อพิจารณาในวันที่ 23 เมษายน นี้ โดยมาตรการแก้ไขปัญหา SPP ชีวมวลนี้จะมีผลดีต่อทั้งความเชื่อมั่นด้านนโยบายรัฐบาลและเศรษฐกิจชุมชนเกษตรกรรากหญ้า แต่ไม่กระทบต่อค่าไฟประชาชน เพราะรัฐยังคงรับซื้อไฟฟ้าในปริมาณเงินเท่าเดิม ไม่มีการจ่ายเพิ่มแต่อย่างใด ณ กระทรวงพลังงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้

สนพ. จัดงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” พร้อมเร่งผลักดันงานวิจัยใหม่ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สนพ. จัดงาน “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” พร้อมเร่งผลักดันงานวิจัยใหม่ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0

สนพ. จัดงานสัมมนา “วิจัยพลังงานไทย เพื่อก้าวที่ยั่งยืน” วันที่ 14-15 มีนาคมนี้ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัย เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ตอบโจทย์นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญเรื่องการศึกษาวิจัยด้านพลังงานมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดในการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม โดยที่ผ่านมา กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชนในการทำวิจัยด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ตลอดจนสนับสนุนทุนวิจัยแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา หลายโครงการที่สามารถนำมาต่อยอดจนเป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน สำหรับโครงการศึกษาวิจัยที่มีความโดดเด่น อาทิ 1.โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและบ้านที่อาศัยด้วยระบบตรวจวัดการใช้ไฟฟ้าแบบออนไลน์และการควบคุมโหลดไฟฟ้า ซึ่งได้ทำการศึกษาวิจัย พัฒนา และทดสอบระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าและกำลังไฟฟ้าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย โดยได้มีการพัฒนาระบบศูนย์จัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้า อาทิ การวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า การเก็บบันทึกข้อมูลแบบต่อเนื่องโดยใช้การสื่อสารแบบไร้สายในการรับ/ส่งข้อมูล การวิเคราะห์การใช้ไฟฟ้าและประสิทธิภาพพลังงาน และการแจ้งเตือน/รายงานผลแบบออนไลน์ เป็นต้น 2.โครงการศึกษาแนวทางการผสานพลังงานหมุนเวียนกับระบบไฟฟ้าและพัฒนานโยบายการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ เป็นการศึกษาผลกระทบของพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มเข้ามาในระบบจำนวนมาก และแนวทางการแห้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วย การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน การขยายสายส่ง เป็นต้น 3. โครงการการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงขยะพลาสติกสำหรับใช้ในการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกครบวงจร เป็นการศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยนำมาผลิตเป็นขยะเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ […]

ก.พลังงาน ชูนโยบายด้านการวางแผนพลังงานระดับชุมชน ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างงานในชุมชน ลดรายจ่าย พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน พร้อมมอบนโยบายแ

ก.พลังงาน ชูนโยบายด้านการวางแผนพลังงานระดับชุมชน  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับพื้นที่ สร้างงานในชุมชน ลดรายจ่าย พร้อมสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืน พร้อมมอบนโยบายแ

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (9 ก.พ.) กระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมรับฟังการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน : ไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเบื้องต้นจะเป็นการบูรณาการการขับเคลื่อนงาน โครงการของหน่วยงานต่างๆ จากรัฐบาล ที่มีเป้าหมายลงพื้นที่ในระดับหมู่บ้านตามแนวทางนโยบายประชารัฐ พร้อมพัฒนา แก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง ไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชน ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศตามระบอบประชาธิปไตย โดยได้แบ่งออกเป็น 10 ด้านสำคัญ ๆ อาทิ สัญญาประชาคม ผูกใจไทยเป็นหนึ่ง ชุมชนอยู่ดีมีสุข รู้เท่าทันเทคโนโลยี และในส่วนของกระทรวงพลังงานจะอยู่ในกลุ่มงานตามภารกิจ ของทุกหน่วยงาน (Function) ทั้งนี้ กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดังกล่าว จะมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุม 76 จังหวัด 878 อำเภอ 7,663 ตำบล รวมถึง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร และเมื่อรวมหมู่บ้านชุมชน และชุมชนในกรุงเทพมหานคร จะครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศถึง 83,151 […]

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี  เดินหน้าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี กระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงานโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ภายหลังดำเนินการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนตามศักยภาพของพื้นที่ในระยะแรกแล้วเสร็จ 21 ระบบ กำลังการผลิตรวม 55,000 วัตต์ ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 95,356 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 381,425 บาท/ปี ลดการใช้น้ำมันดีเซล 9,426 ลิตรต่อปี คิดเป็นเงิน 248,760 บาท/ปี พร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินการในระยะที่สองแล้วเสร็จเร็วๆ นี้ จังหวัดกาญจนบุรี – วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2560) นายสกนธ์ ลิมทโรภาส นายช่างเทคนิคชำนาญงาน รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงพลังงานมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำนโยบายดังกล่าวมาขยายผลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยเกิดเป็นผลสำเร็จของโครงการในระยะที่ 1 ดังนั้นจึงได้ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนร่วมศึกษาดูงาน โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง ภายใต้งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2559 ในกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 1 และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค […]

1 2 3 5