กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา อัญชลี ตันติวงษากิจ (กลาง-แถวหลัง) กรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษาจำนวน 29 ทุนต่อเนื่องสู่ปีที่ 13 ตามโครงการ “กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษาเรียนดี” ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาโท ที่อยู่ในโครงการของห้างกรุงทองพลาซ่า รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 121,500 บาท ณ กรุงทองพลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา

กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษา อัญชลี ตันติวงษากิจ (กลาง-แถวหลัง) กรรมการผู้จัดการห้างกรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษาจำนวน 29 ทุนต่อเนื่องสู่ปีที่ 13 ตามโครงการ “กรุงทองพลาซ่า มอบทุนการศึกษาเรียนดี” ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาโท ที่อยู่ในโครงการของห้างกรุงทองพลาซ่า รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 121,500 บาท ณ กรุงทองพลาซ่า เมื่อเร็วๆ นี้