กรุงไทยธุรกิจบริการ

KTBGS จัดกิจกรรม CSR ก้าวสู่ปีที่ 20 ชูนโยบาย “คุณธรรมนำความยั่งยืน”

KTBGS จัดกิจกรรม CSR ก้าวสู่ปีที่ 20 ชูนโยบาย “คุณธรรมนำความยั่งยืน”

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS ) โดยคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ จัดกิจกรรม CSR เนื่องด้วยบริษัทกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 พร้อมชูนโยบาย“คุณธรรมนำความยั่งยืน” ภายใต้โครงการ “KTBGS KIDS CAMP” เพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะทางสังคมพร้อม การปลูกฝังความซื่อสัตย์ และ ความมีน้ำใจให้กับบุตรหลานของบุคลากรภายในองค์กร ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ เมื่อเร็วๆนี้