กรุงไทยยุววาณิช

“จากขยะปฎิกูล สู่ดินอุ้มน้ำ” โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ คว้าแชมป์ภาคโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558

“จากขยะปฎิกูล สู่ดินอุ้มน้ำ” โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ คว้าแชมป์ภาคโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ประจำปี 2558

โรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ คว้าแชมป์ภาคโครงการกรุงไทยยุววาณิช ประจำปี 2558 เผยใช้พอลิเมอร์เจลใน ขยะผ้าอ้อมสำเร็จรูปใช้แล้วมาทำเป็นดินอุ้มน้ำ ช่วยลดปริมาณขยะล้นโลก และยังเพิ่มคุณสมบัติดินอุ้มน้ำได้อีกด้วย ความสะดวกสบายของคุณพ่อ คุณแม่ในยุคปัจจุบันนั้นได้ก่อให้เกิดภาระต่อโลกมากมาย ส่งผลให้เกิดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการจัดการซากของผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ใช้แล้ว โดยวิธีการกำจัดขยะก็หนีไม่พ้นการ “ฝัง” และ “เผาทำลาย” จากสถานการณ์ดังกล่าวบริษัท พอเพียงเลี้ยงชีพ จำกัด นำทีมโดย นางสาวอารยา น้อยพรม ผู้ก่อตั้งบริษัท พอเพียงเลี้ยงชีพ จำกัด จากโรงเรียนกันทรารมณ์ จ.ศรีสะเกษ แชมป์ภาคโครงการ “กรุงไทย ยุววาณิช” ครั้งที่ 14 ประจำปี 2558 จึงได้มองหาแนวคิดในการทำผลิตภัณฑ์ “ดินจากผ้าอ้อมสำเร็จรูป” ซึ่งเกิดจากแนวคิดในการกำจัดขยะผ้าอ้อมสำเร็จรูป ซึ่งถือเป็นขยะปฎิกูล โดยจากการวิเคราะห์ข้อดีของขยะดังกล่าว จึงพบว่าในผ้าอ้อมสำเร็จรูปมี “พอลิเมอร์เจล” ซึ่งมีคุณสมบัติดูดซึมน้ำได้ดี อุ้มน้ำได้นาน ทำให้ลดปริมาณการรดน้ำต้นไม้แถมยังมีปุ๋ยยูเรียธรรมชาติจาก “ฉี่เด็ก” ทำให้ต้นไม้งอกงามได้อีกด้วย จึงมีแนวคิดในการนำมา “รีไซลเคิล” ด้วยการผลิตดิน 2 ชนิด ได้แก่ “ดินอุ้มน้ำ” เป็นดินที่มีส่วนผสมของดินปลูกต้นไม้ (แกลบดำ […]