กลุ่มทรูร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม JMTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

กลุ่มทรูร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม JMTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

กลุ่มทรูร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม JMTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชนะเลิศ True Young Producer Award 2016

กลุ่มทรูร่วมแสดงความยินดีกับ ทีม JMTมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผู้ชนะเลิศ True Young Producer Award 2016 ในโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานเอเจนซี่ระดับโลก Dentsu Isobar ณ ประเทศญี่ปุ่น กลุ่มทรู โดย นายประพาฬพงษ์ มากนวล (ที่2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ไปแสดงความยินดีและส่ง น.ส.ณัฐธยาน์ ศรีธนาวัฒนะ (กลาง) น.ส.พนิตตา ตังควัฒนกุล (ที่ 3 จากขวา) และน.ส.ทัศรินทร์ นำพิทักษ์ชัยกุล (ที่ 3 จากซ้าย) จากทีม JMT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 True Young Producer Award 2016 หัวข้อ “Together คุณค่าของชีวิตคือการมีกันและกัน” พร้อมด้วย นายอดิศักดิ์ อมรฉัตร (ซ้ายสุด) […]