การจัดแสดง

SETA 2016 กับ 4 หัวข้อหลักและทางออกด้านพลังงานของประเทศ

SETA 2016 กับ 4 หัวข้อหลักและทางออกด้านพลังงานของประเทศ

SETA 2016 กับ 4 หัวข้อหลักและทางออกด้านพลังงานของประเทศ 4 หัวข้อหลักที่จะพูดคุยภายในงาน SETA 2016 1. นโยบายและแผนพลังงาน (Energy Policy and Planning) 2. ด้านเทคโนโลยีระบบพลังงานไฟฟ้า (Electrical Systems Technology) 3. การขนส่งและพลังงานทางเลือก (Transportation and Alternative Fuels) 4. พลังงานที่ยั่งยืนและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Energy and Green Technology) ทางออกจากสิ่งที่ถูกพูดคุยในเวที SETA 2016 งาน SETA 2016 ที่จะถูกจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย จะถูกยกหลายหัวข้อขึ้นมาแบ่งปันประสบการณ์และเป็นความรู้ด้านพลังงานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดย รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานโครงการได้กล่าวว่า “สิ่งที่จะมีการพูดคุยกันในเวที SETA 2016 จะทำให้มองเห็นทางออกว่า ทำอย่างไรเราจึงจะมีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน ในขณะที่ดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย” โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ […]

โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016

โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016

กระทรวงพลังงานและสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงาน โครงการพลังงาน และเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2559 หรือ SETA 2016 (Sustainable Energy & Technology Asia) ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ โดยในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย ภายในงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ 1.ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า 150 บูธ จากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานทั้งในและต่างประเทศ 2.ส่วนการจัดสัมมนา การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ กว่า 100 หัวข้อ ครอบคลุมเทคโนโลยีด้านพลังงานทั้งปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 3.การเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้านพลังงานและการจับคู่ทางธุรกิจ เป็นการพบปะกันระหว่างคู่ค้าและการจับคู่ทางธุรกิจกว่า 300 รายการ รวมทั้งการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินชั้นนำของโลก โดยผู้แทนจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) จะนำเสนอแนวทางการเข้าถึงแหล่งทุนบนเวที SETA 2016 SETA 2016 เป็นงานแสดงนิทรรศการและงานประชุมด้านพลังงานและเทคโนโลยีนานาชาติครบวงจร รวมถึงเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ นวัตกรรม และประสบการณ์ด้านพลังงานเทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จากทั้งนักวิชาการ […]