การปะปาจัดบวร

กปน. จัด “บวร” ปี 3 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

กปน. จัด “บวร” ปี 3 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ กระทรวงศึกษาธิการ คณะผู้บริหารการประปานครหลวง (กปน.) จัดกิจกรรม “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) จุดเริ่มต้นแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 3” เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การลดน้ำสูญเสีย และประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ให้กับหน่วยงานต้นแบบที่สำคัญของสังคม คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยมี นางวัชรีภรณ์ โกสินเจริญชัย ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาเครือข่าย สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมด้วย กิจกรรมประกอบด้วย นิทรรศการวิธีการประหยัดน้ำในชีวิตประจำวัน / วิธีการล้างถังพักน้ำ / วิธีตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน และ / การใช้ก๊อกประหยัดน้ำและฉลากประหยัดน้ำของ กปน. สาธิตการล้างถังพักน้ำ เกมตอบคำถามเกี่ยวกับการประหยัดน้ำ การเดินทรูปประชาสัมพันธ์ประชาชนภายในวัด การเปลี่ยนก๊อกที่ได้รับฉลากประหยัดน้ำของ กปน. และติดตามสถิติเพื่อเปรียบเทียบ โดยมีเป้าหมายการใช้น้ำลดลงไม่น้อยกว่า 10 %