การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560

จุฬาฯ คว้าแชมป์ 4 สมัยซ้อน การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 Thailand Accounting Challenge 2017

จุฬาฯ คว้าแชมป์ 4 สมัยซ้อน การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 Thailand Accounting Challenge 2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขัน การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 Thailand Accounting Challenge 2017 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับเกียรติจากคุณประสัณห์ เชื่อพานิช เป็นประธานในงาน รวมไปถึง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี และอาจารย์ปกรณ์ เพ็ญภาคกุล คณะทำงานกลั่นกรองข้อสอบและการตัดสินผลการแข่งขัน โดยในครั้งนี้มีทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด 148 ทีม จาก 81 สถาบัน ผลการตัดสิน มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีมจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 […]

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017”

การแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017”

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีกำหนดจัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017” ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 เวลา 7.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6AB อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) การแข่งขันครั้งนี้มีนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวน 84 สถาบัน 148 ทีม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพของนิสิตนักศึกษาและเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาได้ทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ทางด้านการบัญชี ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม เสริมสร้างความสามัคคี และมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย โดยมีกำหนดการ ดังนี้ 07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าแข่งขัน และรับป้ายชื่อ 08.30 – 09.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน […]