การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล 2017 SAG Award จากบริษัท Esri

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล 2017 SAG Award จากบริษัท Esri, Inc.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล 2017 SAG Award จากบริษัท Esri, Inc.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล 2017 SAG Award จากบริษัท Esri, Inc. เสริมสกุล คล้ายแก้ว (ที่สามจากขวา) ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย สุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย (ที่สองจากซ้าย) รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร ประดิษฐ์ เฟื่องฟู (ที่สองจากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับรางวัล Special Achievement in GIS Award (SAG Award) ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสำหรับองค์กรที่ใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพระบบการทำงานขององค์กรได้อย่างยอดเยี่ยม โดยพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานต่างๆ ที่ใช้ซอฟต์แวร์ ArcGIS ของบริษัท Esri, Inc. จากทั่วโลก โดยมี แจ็ค แดนเจอร์มอนด์ (ที่สามจากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธาน บริษัท Esri, Inc. ผู้ให้บริการระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) อันดับ 1 ของโลก […]