ขาดแคลนคอล

“ขาดแคลนคอล”ร่วมช่วยเหลือ “โรงเรียนของหนู” จากวิกฤติภัยน้ำท่วม

“ขาดแคลนคอล”ร่วมช่วยเหลือ “โรงเรียนของหนู” จากวิกฤติภัยน้ำท่วม

จากวิกฤติภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ภาคใต้ มีโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย วาตภัย และน้ำป่าไหลหลาก ที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อฟื้นฟูหลังผ่านพ้นวิกฤตภัยในครั้งนี้ อันจะทำให้น้องๆได้กลับมาเรียนอย่างมีความสุขพร้อมกับรอยยิ้มอีกครั้ง โครงการขาดแคลนคอล จึงมีความประสงค์เป็นสื่อกลางเชื่อมโยงโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้กับกลุ่มผู้บริจาคที่มีความสนใจทั่วประเทศ โดยมีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นโรงเรียนที่ต้องการการช่วยเหลืออย่างแท้จริง ก่อนจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโรงเรียนและความต้องการผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้สนใจบริจาคมีความมั่นใจว่าการช่วยเหลือจะสอดคล้องกับความต้องการ และให้ประโยชน์สูงสุดกับโรงเรียนเหล่านั้น ทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถส่งสิ่งของ และเงินบริจาคให้กับโรงเรียนได้โดยตรงตามรายละเอียดของโครงการฯ และเพื่อให้ความช่วยเหลือเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โครงการขาดแคลนคอลจึงขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนในพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลอันนำไปสู่การเผยแพร่ต่อไป *โครงการ “ขาดแคลนคอล ” เป็นโครงการฯที่จัดขึ้นโดย บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)เพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศได้เข้าถึงกลุ่มผู้บริจาคที่มีความสนใจ โดยมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนในสังคมไทย ส่งเสริมกิจกรรมในโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อให้เยาวชนที่ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมในสังคม สร้างความรู้และทักษะให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ขาดแคลนเพื่อพัฒนาอาชีพและให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคม โรงเรียนและผู้บริจาคที่สนใจสามารถโทรสายด่วน ขาดแคลนคอล 02-975-5577 และสามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.khadcancall.com และ facebook.com/khadcancall