“ข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน ส่งพลังใจร่วมฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช”

“ข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน ส่งพลังใจร่วมฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้ จ. นครศรีธรรมราช”

“ข้าวตราฉัตร และปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน ส่งพลังใจร่วมฟื้นฟูน้ำท่วมภาคใต้  จ. นครศรีธรรมราช”

คุณมีนา หวังจิ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด (ข้าวตราฉัตร) หนึ่งในบริษัทเอกชน ผู้ประกอบการข้าวถุงแบรนด์คนไทย และคุณจรูญ ชัยทัศน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส์ จำกัด (ปุ๋ย ซี.พี. หมอดิน) รวมพลังคาราวานจิตอาสาผู้บริหารพนักงานเร่งฟื้นฟูทั้งจิตใจและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดจากภัยพิบัติน้ำท่วม โดยเริ่มจากจุดศูนย์กลางเรียนรู้ของเยาวชน อนาคตของประเทศชาติ คือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนั้นได้แก่ โรงเรียนบ้านควนประกอบ อ.กงหรา จ.พัทลุง, โรงเรียนเทศบาลตำบลท่าแพ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และโรงเรียนบ้านชายคลอง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช บริษัทผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐโดยการนำพล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 มอบอุปกรณ์พร้อมสื่อการเรียนการสอนและ ข้าวสารตราฉัตร, ปุ๋ย ซี.พี.หมอดิน เพื่อใช้ในโครงการอาหารกลางวัน, คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา, พร้อมด้วยถุงยังชีพ เป็นต้น คิดรวมเป็นมูลค่ากว่า 200,000 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้มีกำลังสำคัญของประเทศชาติ ทีมงานคาราวานจิตอาสา จะเร่งเดินหน้าฟื้นฟูช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวใต้ต่อไป